Biblioteki powiatu

Od 4 stycznia 2012 roku Biblioteka w Nowej Soli – na mocy porozumienia zawartego między Powiatem Nowosolskim i Gminą Nowa Sól – Miasto – pełni obowiązki powiatowej biblioteki publicznej, sprawując opiekę merytoryczną nad siedmioma gminnymi bibliotekami publicznymi w Powiecie: w Bytomiu Odrzańskim, w Kolsku, w Kożuchowie, w Nowym Miasteczku, w Otyniu, w Przyborowie i w Siedlisku.

 

Biblioteka zapewnia możliwość korzystania ze swoich zbiorów i usług mieszkańcom Nowej Soli i Powiatu Nowosolskiego, gromadzi, opracowuje i udostępnia materiały biblioteczne, służące obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy, organizuje obieg wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowuje i udostępnia bibliografię regionalną, a także inne materiały informacyjne o charakterze regionalnym.


590778
Dzisiaj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
4
2020
14936