2013-10-17 - Aurea prima sata est aetas - "Przemiany" Owidiusza

Aurea prima sata est aetas, quae vindice nullo czyli "Złoty najpierw wiek nastał. Nie z bojaźni kary..."

        Parafrazując słowa jednego z największych poetów starożytnego Rzymu, Publiusa Ovidiusa Naso, czyli Owidiusza mogę powiedzieć, że dla nowosolskiej biblioteki 17 października 2013 nastał złoty wiek. Tego dnia Galeria pod Tekstem stała się poetycką Arkadią mitologii greckiej i rzymskiej oraz malarstwa. Spragnione kultury dusze mogły od godz. 17.00 oddawać się fascynacji fragmentami "Przemian" wspomnianego wyżej poety, oglądając grafiki stanowiące ilustracje do powieści, autorstwa Francisa Cleyna, Salomona Savery'ego oraz Hendrika Goltziusa, pochodzące ze zbiorów Muzeum w Nysie.

Owidiusz w "Przemianach" opisuje stworzenie świata, cztery wieki ludzkości, potop, a następnie łącząc mity greckie i rzymskie prowadzi czytelników do czasów współczesnych. Złożona literacko opowieść stanowi parabolę ludzkiego życia, ukazując jego historyczne, filozoficzne oraz moralne aspekty.

Metamorfozy Owidiusza stanowią szczególnie ważne dzieło nie tylko ze względu na różnorodność podejmowanej tematyki, ale także ze względu na trwałą obecność w kulturze europejskiej, czego przejawem są prezentowane w salach biblioteki miedzioryty Hendrika Goltziusa, uznawanego za najwybitniejszego grafika europejskiego przełomu XVI i XVII w. Goltzius przedstawił, z dużą dbałością o detale, poszczególne sceny i postaci opisane przez Owidiusza, m. in. Stworzenie Świata, Gigantów, zbrodnię Likaona, przemianę Kalisto w niedźwiedzicę, Faetona w ognistym rydwanie.

Video meliora proboque, deteriora sequor czyli "Widzę i pochwalam rzecz lepszą, idę jednak za gorszą"- źródło: VII, 20 - 21 (Owidiusz: Metamorfozy)

Obok miedziorytów mogliśmy także oglądać ilustracje do paryskiego wydania Metamorfoz z 1637 roku wykonane wspólnie przez Francisa Cleyna i Salomona Savery'ego. Cleyn był autorem kartonów do ilustracji, pracą rytowniczą zajmował się zaś Savery. Każda ilustracja tych autorów odnosi się tylko do jednej księgi i prezentuje całe bogactwo treściowe w niej zawarte. Mimo, iż ten świat przedstawiony na tych obrazach, zdominowany jest przez bogów, choć wspaniały i piękny, z drugiej strony zmienny, nadal wzbudza emocje.

Sylwester Kiełczak


590778
Dzisiaj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
4
2020
14936