Statystyki


Dane o działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2017


Liczba zarejestrowanych czytelników*

 

5 997

Czytelnicy odwiedzili bibliotekę łącznie (liczba odwiedzin wypożyczalni i czytelni)

66 967

Odwiedziny w wypożyczalniach

49 769

Odwiedziny w czytelniach

17 198

Liczba wypożyczeń książek na zewnątrz

126 100

Liczba wypożyczeń książek na miejscu

765

Liczba wypożyczeń czasopism na zewnątrz

3 604

Liczba wypożyczeń czasopism na miejscu

10 739

Liczba wypożyczeń zbiorów audiowizualnych i dokumentów elektronicznych na zewnątrz

5 084

Liczba wypożyczeń gier planszowych na zewnątrz

323

Łącznie na zewnątrz i w czytelniach zanotowano wszystkich udostępnień materiałów bibliotecznych

140 035

W przeliczeniu na 1 czytelnika udostępniono łącznie materiałów bibliotecznych (liczba mieszkańców - 38999 stan na VI 2018)

23,35

W przeliczeniu na 1 mieszkańca udostępniono łącznie materiałów bibliotecznych

3,59

Liczba korzystających z internetu

6 669

Dni otwarcie w ciągu roku

304


*jest to liczba czytelników, którzy potwierdzili swą przynależność do MBP w 2018

 


590774
W tym tygodniu
W tym miesiącu
2016
14932